Klesarska radionica
Dražen Jakšić

1903

Donji Humac 75, 21423 Nerežišća
Otok Brač, Hrvatska

U časopisu „ELLE DECORATIONS“ o vilama u Sutivanu

29.09.2017.

Novi broj časopisa ELLE DECORATION po drugi put je posvetio veliki članak o prekrasnim vilama na otoku Braču, rad arhitekte Vinka Peračića, a izradu kamena ponosno potpisuje NAŠA RADIONICA „Klesarska radionica Dražen Jakšić“

Galerija