Klesarska radionica
Dražen Jakšić

1903

Donji Humac 75, 21423 Nerežišća
Otok Brač, Hrvatska

Nagrada Tripun Bokanić

13.12.2019.

Na međunarodnom simpoziju kamenara, Klesarska škola Pučišća u suradnji s Oris Kućom arhitekture, dodijelila je nagrade "Tripun Bokanić" kojom se vrednuju iznimna ostvarenja i postignuća na području oblikovanja u kamenu. Stručni žiri u čijem su sastavu bili akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh., prof. Nenad Fabijanić, dipl. ing. arh., akademik Dinko Kovačić, dipl. ing. arh., te Zdravko Matijašić, majstor klesar, dodijelili su 5 priznanja u 5 različitih kategorija. Obitelj Jakšić dobila je nagrade u čak dvije kategorije. U Pučišćima je bila organizirana velika izložba pristiglih i nagrađenih radova, a u prosincu ove godine isti radovi predstavljeni su zagrebačkoj publici u Oris Kući arhitekture u Zagrebu. 

Prvu nagradu za najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u kamenu dobio je arhitekt Vinko Peračić za višestambenu „Kuću Dević“ u Sutivanu na otoku Braču. Nagrada je dodijeljena zbog zanimljive grebane fasade koju je izradila Klesarska radionica Dražen Jakšić. Upravo takav način obrade fasada je jedan od naših najpopularnijih proizvoda. Posebnost ove obrade je u jakim i preciznim udubinama u kamenu koje stvaraju privid ravnih linija. Ovisno o kutu svjetlosti linijama se pojačava i smanjuje intenzitet, ta igra svjetlosti omogućava izmjenjivost fasade. Naša slikarica Dina Jakšić Pavasović osvojila je 1. nagradu u kategoriji suvenira za svoj modularni svijećnjak Reflexio. Njegova zanimljivost je u rastavljaju i spajanju njegovih elemenata čime se pojačava ili smanjuje njegova funkcija. 

Galerija