Klesarska radionica
Dražen Jakšić

1903

Donji Humac 75, 21423 Nerežišća
Otok Brač, Hrvatska

Kamena maketa - Gligora

04.02.2020.

Dobili smo novi i vrlo zanimljiv zadatak – izrada idejnog rješenja grobnice za poznatog proizvođač sireva Gligora. Izradili smo maketu buduće grobnice po nacrtima arhitekta Ivana Šuprahe. Grobnica će biti vrlo modernog i minimalističkog dizajna, oblik preuzima jedna jednostavna geometrijska forma čiju jedinstvenost razbijaju dva reza. Također treba istaknuti da je riječ o monumentalnoj grobnici u kojoj veliku ulogu ima tekstura obrade kamena, kod ove grobnice prevladava površina kamena koja je grublje obrađena, suprotno od uobičajene obrade za grobnice. 

Galerija