Klesarska radionica
Dražen Jakšić

1903

Donji Humac 75, 21423 Nerežišća
Otok Brač, Hrvatska

Kamena bista za privatnog naručitelja

14.09.2021.

Dovršena je kamena bista rađena po narudžbi za privatnog naručitelja, rad našeg akademskog kipara Lovre Jakšića. Proces rada je dugotrajan i dosta kompliciran te se sastoji od više etapa: prva faza uključuje izradu modela u glini prema fotografijama. U ovoj fazi, umjetnikovo umijeće dolazi do izražaja, jer se u ovoj fazi radi na karakteru i osobinama modela. Kad je naručitelj u potpunosti zadovoljan izgledom modela u glini, radi se odljev u gipsu, zatim slijedi punktiranje te račno klesanje i obrada u konačnici. Bista je izvedena u bijelom bračkom kamenu „sv. Petar“

Galerija